Úvod > Kalendář akcí > Národní soutěž muzeí Gloria musaealis
Výstavy

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis

Kdy 1. leden 2020 – 6. říjen 2020
Smyslem Národní soutěže muzeí Gloria musaealis je upozornit na špičkové výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků v oboru. Úroveň projektů se za dobu konání soutěže neustále zvyšuje. Svoji pozornost tak na úspěšná muzea stále více zaměřuje kromě odborné i laická veřejnost.


Národní soutěž muzeí Gloria musaealis společně vyhlašují Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., a Český výbor Mezinárodní rady muzeí (ICOM). Do XVIII. ročníku soutěže přihlásilo 60 muzeí a galerií působících na území celé České republiky 87 projektů. Nejsilnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2019 (40 projektů), následovaná kategoriemi Muzejní publikace roku2019 (30 projektů) a Muzejní počin roku 2019 (17 projektů).

Smyslem Národní soutěže muzeí Gloria musaealis je upozornit na špičkové výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví – při tvorbě výstav a nových expozic, prezentování sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů i lokalit našeho kulturního a přírodního dědictví.
 
Sedmičlenná odborná porota vybírá z kvalitních projektů s minimálním bodovým rozdílem. Slavnostní vyhlášení výsledků Národní soutěže muzeí Gloria musaealis se každoročně koná u příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května). V souvislosti se světovou pandemií koronaviru se ale letošní ceremoniál odsouvá a uskuteční se dne 6. října 2020.

Do tohoto ročníku přihlásilo 60 muzeí a galerií celkem 87 projektů. Nejpočetnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2019 (40 projektů), následovaná kategoriemi Muzejní publikace roku 2019 (30 projektů) a Muzejní počin roku 2019 (17 projektů).
 
Soutěž je vyhlašována ve třech hlavních kategoriích: Muzejní výstava rokuMuzejní publikace roku, Muzejní počin roku. Každoročně do ní muzea a galerie ve všech hlavních kategoriích hlásí téměř sto projektů. Nejvyšším oceněním v každé kategorii je Cena Gloria musaealis. V  rámci soutěže může jeden z projektů získat také Zvláštní ocenění na návrh čestného výboru soutěže, nebo Cenu Českého výboru ICOM, která je udělovaná projektům, jež významně přispěly k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti či zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným. V čestném výboru soutěže je zastoupena řada předních osobností našich kulturních, vědeckých a společenských organizací.

Slavnostní akt předávání Cen Gloria musaealis za rok 2019 proběhne v úterý 6. října 2020 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze!
 

Výsledky Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

V Národní soutěži muzeí Gloria musaealis získává vítěz v každé ze tří kategorií Cenu Gloria musaealis. Umístění na prvních místech garantuje kvalitu projektu a soutěž tak může sloužit jako vodítko pro návštěvu oceněné instituce. Špičkové výkony některých muzeí a galerií se také opakovaně objevují na předních místech a jejich navštěva vám tak přinese výjimečný kulturní zážitek.
 

Kategorie Muzejní výstava roku:

2018 – Muzeum umění Olomouc (výstava „Rozlomená doba 1908–1928“)
2017 – Muzeum Novojičínska, p. o. (výstava „Říše prastará, mocná i zkrocená: Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací“)
2016 – Národní galerie v Praze (výstava „Císař Karel IV. 1316–2016")
2015 – Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. (výstava „Tenkrát na severozápadě. Rok 1945 v Ústí nad Labem a okolí“)
2014 Galerie Středočeského kraje, p. o. (stálá expozice „Stavy mysli – Za obrazem“)
2013 – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (stálá expozice „Princip Baťa. Dnes fantazie, zítra skutečnost“)
2012 Vlastivědné muzeum v Olomouci, p. o. (výstava „Příroda Olomouckého kraje“)
2011Moravská galerie v Brně (výstava „Obrazy mysli / Mysl v obrazech“)
2010 – Národní galerie v Praze (výstava „Karel Škréta (1610–1674). Doba a dílo“)
2009 – Slezské zemské muzeum (stálá expozice „Památník II. světové války – Doba zmaru a naděje“)
2008Masarykovo muzeum v Hodoníně (stálá expozice „Velkomoravské Mikulčice – Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu“)
2007Regionální muzeum v Mikulově, p. o. (stálá expozice „Římané a Germáni v kraji pod Pálavou“)
2006Muzeum východních Čech v Hradci Králové (výstava „Chladná krása plátové zbroje)
2005Vlastivědné muzeum v Šumperku (stálá expozice „Z dějin Mohelnicka“)
2004Východočeské muzeum v Pardubicích (stálá expozice „Příroda východního Polabí)
2003Technické muzeum v Brně (stálé expozice muzea)
2002Regionální muzeum a galerie Jičín (stálá expozice)
 

Kategorie Muzejní publikace roku 

2018 – Muzeum romské kultury (publikace „Amendar: Pohled do světa romskýchosobností")
2017 – Památník národního písemnictví (publikace „Zkušenost exilu: Osudy exulantů z území bývalého Ruského imperia v meziválečném Československu“)
2016 Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (publikace „Design v českých zemích 1900–2000: Instituce moderního designu")
2015 Muzeum hlavního města Prahy (publikace „Hroby barbarů v Praze-Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů“)
2014Oblastní muzeum v Chomutově, p. o. (publikace „Všemu světu na útěchu. Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590“)
2013Oblastní galerie v Liberci (publikace „Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období“)
2012 Západočeské muzeum v Plzni, p. o., a Uměleckoprůmyslové museum v Praze (publikace „Z Nového Světa do celého světa. 300 let harrachovského skla“)
2011 Západočeská galerie v Plzni (publikace „Gabriel von Max (1840–1915)“)
2010 – Muzeum umění Olomouc, s. p. o. (publikace „Olomoucké baroko“)
2009 – Muzeum Kroměřížska, p. o. (publikace „Kroměříž zmizelá a znovu zrozená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města“)
2008Uměleckoprůmyslové museum v Praze (publikace „Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814–1848“)
2007 Muzeum města Brna (publikace „Jiří Kroha (1893–1974) – architekt, malíř, designér, teoretik – v proměnách umění 20. století“)
2006Moravská galerie v Brně (publikace „Námořní deník Erwina Dubského. Sbírka albuminových fotografií ze 70. let 19. století z Japonska“)
2005Krajské muzeum Sokolov (publikace „Zaniklé obce Sokolovska“)
2004Památník Lidice a Vojenský historický ústav Praha (publikace „Lidice – příběh české vsi“)
2003Židovské muzeum v Praze (publikace „Textiles from Bohemian and moravian Synagogues")
2002Muzeum východních Čech v Hradci Králové (publikace „Fotoalbum města Hradce Králové 1918–1945")
 

Kategorie Muzejní počin roku

2018 – Národní technické muzeum (projekt „Prezidentský vlak 2018“)
2017 – Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje (projekt „Rekonstrukce budovy a nová stálá expozice Muzea Karlovy Vary“)
2016 – Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace Středočeského kraje (projekt "Památník národního útlaku a odboje")
2015 – Národní technické muzeum (projekt „Centrum stavitelského dědictví Plasy“)
2014 Regionální muzeum v Litomyšli, p. o. (projekt „Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli“)
2013 Národní technické muzeum (projekt „Národní technické muzeum dokončeno“)
2012 Slezské zemské muzeum (projekt „Rekonstrukce Historické výstavní budovy a expozice Slezsko“)
2011 – Památník Terezín, národní kulturní památka (projekt „Digitalizace sbírek a databáze bývalých vězňů perzekvovaných nacistickým režimem“)
2010 – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o. (projekt „Muzeum lidových pálenic“)
2009 – Technické muzeum v Brně (projekt „Nová tvář vodního mlýna ve Slupi“)
2008 – Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. (projekt „Museum Fotoateliér Seidel“)
2007Muzeum středního Pootaví Strakonice (obnova středověkého vodního mlýna v Hoslovicích)
2006Národní technické muzeum v Praze (nový depozitář Národního technického muzea v Čelákovicích)
2005Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (projekt rehabilitace budovy ateliéru Zdenky Braunerové v Roztokách a její využití pro stálou expozici)
2004Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (projekt „Filosofická a fyzická rekonstrukce muzea“)
2003Vojenský historický ústav Praha (záchrana hangáru č. 88 Leteckého muzea kbely a jeho zpřístupnění veřejnosti)
2002Hornické muzeum v Příbrami (zpřístupnění vodní štoly Anna a dolu Vojtěch)
 
Zobrazit více
Naposledy změněno: 1. 9. 2020

Ubytování a restaurace v okolí