Úvod > Kalendář akcí > Navzdory - výstava v Betlémské kapli
Navzdory - výstava v Betlémské kapli
">
8.11.
31.12.
+ Přidat foto

Navzdory - výstava v Betlémské kapli

Kdy 8. listopad 2019 - 31. prosinec 2019 Výstavy
Výstava bude prezentovat českou architekturu v rozmezí let 1969 až 2019 a její aktéry vymezující se totalitě duchovní i komerční; tedy jakýsi pohled na dějiny 50 let české architektury z hlediska morální konzistence tvůrců.
Hlavními tématy jsou svoboda architektonické tvorby, obrana veřejného prostoru, neoficiální struktury a výjimečné počiny (výstavy, workshopy, happeningy apod.). Kromě představení osobností a událostí bude kladen důraz i na dobovou situaci, souvislosti historické, politické a umělecké a vývoj událostí či jednotlivých institucí a organizací a uskupení.

Základní téma – morální konzistence tvůrců – bude reflektováno z vícero pohledů: podle typu projektu (mnozí tvůrci zcela souběžně provozují moralizující aktivismus a „šíření dobra“ ale i sporné zakázky pro totalitní režim nebo kontroverzní osobnosti), v čase (mnoho tvůrců rovněž zahájilo svou profesní kariéru jako mladí, moralizující revolucionáři, kteří dělají „vše jinak“, s rostoucí slávou a odpovědností, velikostí zakázek i věkem se však nakonec zpravidla posouvají do standardizované nebo převážně komerční rutiny), podle charakteru konkrétní práce (nakolik jde o vzdor vůči establishmentu a nakolik jen o „prostou“ snahu dobře a eticky dělat svou práci) či předpokládané odezvy (nakolik jsou dané jevy sledovány a reflektovány médii nebo nakolik je dovede „zhodnotit“ či komerčně a politicky zneužít právě onen establishment, vůči němuž se vymezují). Kurátoři si nekladou za cíl rozdělit tvůrce na „špatné a dobré“ nebo na „správné a škodlivé“ události či vystoupení, ale naopak ukázat nakolik byl zajímavý a silný proud „ostrůvků pozitivní deviace“, jaké (dosud málo nebo vůbec popsané) události pomohly vývoji architektury, reagovaly na celoevropské trendy (postmoderna, technologie, zájem o památkovou péči, veřejný prostor, ekologii, teoretické práce) a jak se promítá uvědomění si architektů vlastního vlivu na podobu veřejného prostranství a společenské i pedagogické odpovědnosti v současnosti. Zároveň chceme návštěvníka vtáhnout do dialogu možností doplnit/dopsat „kdo mi zde chybí“.
Celý popis
Naposledy změněno: 16. 9. 2019