Úvod > Co chcete dělat? > Historická budova Národního muzea
Kultura

Historická budova Národního muzea

Jedna z nejvýznamnějších pražských budov byla prohlášená už v roce 1962 za národní kulturní památku. Čechy milovaná a cizinci obdivovaná, osudově spjatá s novodobými českými dějinami, časem neoddělitelně splynula s představou o Národním muzeu jako instituci.

Národní muzeum
Národní muzeum je největším muzeem České republiky s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. V současné době se skládá z pěti odborných složek: Přírodovědeckého muzea, Historického muzea, Českého muzea hudby, Náprstkova muzea a Knihovny Národního muzea. Sbírky Národního muzea jsou rozsáhlé a jsou k vidění hned v několika pražských i mimopražských objektech. Z hlediska architektury a umístění je za nejvýznamnější považována Historická budova Národního muzea.

Historická budova
Historická budova Národního muzea tvoří výrazný architektonický kontrast k Nové budově Národního muzea, s níž byla trvale spojena podzemní chodbou do jednoho muzejního komplexu v listopadu 2019.  Památková ochrana se vztahuje jak na architekturu budovy, tak na sochařskou výzdobu exteriérů a interiérů, nástěnné malby, uměleckořemeslné detaily a na původní, velmi bohatý a cenná mobiliář. Nejdůležitějšími prostorami v interiéru budovy jsou vstupní vestibul, na něj navazující monumentální dvorana hlavního schodiště, osvětlená proskleným stropem, a především Panteon umístěný pod kopulí. Do Panteonu se vchází nejkrásnějšími dveřmi v celé budově, zhotovenými podle návrhu Josefa Schulze. Jedinečná dlažba Panteonu s růžicovým radiálním vzorem je sestavená z mramorových desek přivezených z Itálie, Rakouska, Belgie a Španělska. Návštěvníci mohou rovněž navštívit nově zpřístupněnou kopuli, která skýtá jedinečný pohled nejen na Václavské náměstí ale na celé panorama Prahy.
 

Cestování bez bariér: Muzejní komplex Národního muzea

Objekt je bezbariérově přístupný s výjimkou kupole. Bezbariérový vstup do Historické budovy vede přes návštěvnický vchod Nové budovy, kavárnu a spojovací chodbu. Po obou stranách východu z chodby v Historické budově se nacházejí bezbariérové výtahy.

Zobrazit více
Naposledy změněno: 10. 5. 2021