Úvod > Co chcete dělat? > Národní přírodní rezervace Vrapač
Příroda

Národní přírodní rezervace Vrapač

Komplex přirozeného ekosystému lužního lesa. Ochrana se týká systému periodicky zaplavovaných ramen, který je ve střední Evropě již ojedinělým jevem. V tůních žije několik vzácných druhů vodních živočichů. Do rezervace vás zavede naučná stezka Nové Zámky.
Území je odvodňováno řekou Moravou, která v krátkém úseku nad rezervací není vodohospodářsky upravena. Morava je páteřní řekou CHKO Litovelské Pomoraví. V NPR na hlavní tok navazuje systém periodicky průtočných ramen zaplavovaných při jarních povodních

Přirozenou vegetací jsou lužní lesy. Převládá dub letní, jasan ztepilý, dále je zastoupena lípa srdčitá, javor klen, javor babyka. 

Bylo prokázáno hnízdění 34 druhů ptáků, ze vzácnějších mj. strakapoud prostřední, datel černý, lejsek šedý. Na řece Moravě pravidelně přebývá např. ledňáček říční a pisík obecný. Byl zaznamenán výskyt netopýra vodního, n. rezavého a n. večerního. 

 
Zobrazit více
Naposledy změněno: 7. 8. 2020
7.8.
Litovelský Otvírák 2021

Litovelský Otvírák 2021

Litovel, Střední Morava a Jeseníky
11.9.
12.9.
Komárfest

Komárfest

Střeň, Střední Morava a Jeseníky
31.7.
Žně na Hané

Žně na Hané

Příkazy, Střední Morava a Jeseníky
22.8.
Koniny

Koniny

Příkazy, Střední Morava a Jeseníky
Romantický areál Nové Zámky na Litovelsku

Romantický areál Nové Zámky na Litovelsku

Mladeč, Střední Morava a Jeseníky
Kamenná brána Čertův most u Mladče

Kamenná brána Čertův most u Mladče

Mladeč, Střední Morava a Jeseníky
In Life centrum Litovel

In Life centrum Litovel

Litovel, Střední Morava a Jeseníky

Ubytování a restaurace v okolí

Resort Sobáčov

Resort Sobáčov

Mladeč, Střední Morava a Jeseníky
Restaurace Amazonka v Litovli

Restaurace Amazonka v Litovli

Litovel, Střední Morava a Jeseníky
Exkurze s ochutnávkou piva v Litovelském pivovaru

Exkurze s ochutnávkou piva v Litovelském pivovaru

Litovel, Střední Morava a Jeseníky
Tvarůžková cukrárna v Lošticích

Tvarůžková cukrárna v Lošticích

Loštice, Střední Morava a Jeseníky