Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní park Turovecký les
Příroda

Přírodní park Turovecký les

Přírodní park se rozkládá na ploché pahorkatině v povodí Lužnice.
Jeho území je téměř souvisle zalesněno s výjimkou severozápadní části, kde větší plochy zaujímají rybníky ležící na přítocích Kozského potoka.

Park byl zřízen k ochraně území s rozsáhlým lesním komplexem a soustavou rybníků. Lesní porosty jsou převážně jehličnaté, s převahou smrku a borovice a s menší příměsí dubu a vtroušenou olší na podmáčených stanovištích.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 13. 8. 2021