Úvod > Aktuality > Cisterciácký klášter Plasy nabídne novou prohlídkovou trasu o rodu Metternichů
Cisterciácký klášter Plasy nabídne novou prohlídkovou trasu o rodu Metternichů
"> "> "> ">
Památky

Cisterciácký klášter Plasy nabídne novou prohlídkovou trasu o rodu Metternichů

Vydáno 27. dubna 2021
Cisterciácký klášter Plasy, opatská rezidence, prochází dlouhodobou rekonstrukcí, která probíhá již od roku 2016 a bude pokračovat až do roku 2022. Jejím cílem je vyřešit především havarijní stav budov Starého opatství a Nové prelatury, a to včetně fasád, dvora a okolních ploch. V prvním patře Nové prelatury vzniká prohlídková trasa, která přibližuje působení rodu Metternichů v Plasích. Dále se při rekonstrukci podařilo nalézt významnou barokní fresku.
plasyKlášter v Plasích prochází dlouholetou obnovou. Rekonstrukcí opatské residence, která se po zrušení kláštera stala sídlem rodu Metternichů, se správce kláštera zabývá už několik let. V objektu se již dříve podařila obnovit schodištní fresku a střešní plášť nové prelatury. Vzácná freska pokrývá celý strop v místnosti velké 4x6 metrů. Jedná se o prostor bývalé pracovny opata nebo kancléře Metternicha. Vznikla pravděpodobně okolo roku 1700 a autorství se zatím podle odhadů připisuje Janu Kryštofu Liškovi.
 
Plasy prelaturaSamotné práce nyní pokračují ve starém opatství, kde se intenzivně pracuje na stropech a podlahách. Práce probíhají také na záchraně středového středověkého pilíře, který má statické potíže a je nutné jej zpevnit. Dochází také ke zpevnění, vyztužení obvodových zdí budovy. Na prelatuře se dokončují se tesařské práce na stropních trámech místností prvního patra. Dokončují se také průzkumné a dokumentační práce na výmalbě místností.
 
Na zahradě pokračuje archeologický průzkum u kašny, pracuje se také na terase v místě nad ledovými sklepy.
 

Nová prohlídková trasa představí rod Metternichů

plasy metternichŠlechtický rod Metternichů byl s plaským panstvím provázán na více než jedno století. Majetek zrušeného kláštera koupil v roce 1826 Klemens Václav Lothar Nepomuk von Metternich (1773 – 1859), v té době kancléř Rakousko-uherské monarchie a významná osobnost evropské politiky. Za příležitostné zámecké sídlo si tehdy rodina zvolila budovu bývalé prelatury – a to z logických důvodů, protože již v době fungování kláštera se jednalo o reprezentativní prostor opata pro jeho diplomatické a společenské aktivity. Zámkem byla Metternichům budova až do roku 1945, kdy skončila jejich država panství a majetek byl zestátněn.
 
Richard a PaulinaProhlídková trasa bude procházet prostor 1. nadzemního patra bývalé opatské rezidence a pozdějšího zámku, který sloužil aristokratické rodině k reprezentativním, společenským i čistě soukromým účelům. Plánovaná prohlídková trasa bude věnována především pak manželskému páru Richardu a Pavlíně Metternichovým, kteří začali plaský zámek ve 2. polovině 19. století intenzivně obývat. Zájemci zde najdou připomínku rodu a osobností s ním spojených. Samozřejmě nebudou chybět informace o osobnosti kancléře Klemense Metternicha. Hlavní pozornost však bude věnována jeho synovi Richardovi.

Dokončení stavební části se předpokládá ke konci srpna 2022, kdy přijde na řadu poslední etapa projektu, ve které budou probíhat práce na interiérech. První návštěvníci by mohli novou trasu vidět v lednu 2023.
Knížecí pivovar Plasy

Knížecí pivovar Plasy

Knížecí pivovar Plasy se nachází v části prostorů bývalého pivovaru v areálu kláštera v Plasích. Navázal tak na několika set let starou pivovarnickou a sladovnickou tradici na severním Plzeňsku.

Národní technické muzeum – Centrum stavitelského dědictví v Plasích

Národní technické muzeum – Centrum stavitelského dědictví v Plasích

V nově opraveném hospodářském zázemí cisterciáckého kláštera v Plasích vytvořilo Národní technické muzeum Centrum stavitelského dědictví – unikátní středisko dokumentace, prezentace a celoživotního vzdělávání v oblastech souvisejících se stavební historií a tradičním stavitelstvím.

Klášter Plasy – první cisterciácky panovnický klášter v Čechách

Klášter Plasy – první cisterciácky panovnický klášter v Čechách

Hlavní prohlídkový okruh zavede návštěvníky do budovy samotného konventu, obytné budovy mnichů, která pochází z dob vrcholného baroka. Historie kláštera je doprovázena informacemi o nezvyklém "vodním" řešení základů budovy a vodním a vzdušném systému samotném.

Další aktuality

16.9.
2021
Festival minipivovarů v Plzni nabídne vynikající piva

Festival minipivovarů v Plzni nabídne vynikající piva

Plzeňsko a Český les | Gurmánská turistika
14.9.
2021
Užijte si pivní podzim v Plzni

Užijte si pivní podzim v Plzni

Plzeňsko a Český les | Gurmánská turistika