Úvod > Aktuality > Kačina zve na zámecké divadlo a Víkend otevřených zahrad
Kačina zve na zámecké divadlo a Víkend otevřených zahrad
"> "> "> "> "> "> "> ">
Zážitky

Kačina zve na zámecké divadlo a Víkend otevřených zahrad

Vydáno 9. června 2021
O víkendu 12. – 13. června 2021 se v areálu Kačina konají dvě oblíbené akce – festival zámeckého divadla Makačíno a Víkend otevřených zahrad. Návštěvníky čekají divadelní představení pro malé i velké diváky, dílničky pro děti, komentované prohlídky a procházky zámeckým parkem.

Festival zámeckého divadla, barokní marionety i původní kostýmy

MakačínoMakačíno je zkratka pro festival zámeckého divadla malé kačinské divadlo, který se na Kačině koná už čtvrtým rokem. Divadelní maraton různých dramatických a hudebních žánrů navazuje na tradici klasicistního divadla, které na zámku vybudovala rodina Chotků. Kromě pravidelných divadel jako jsou Divadlo Volfi a Geisslers Hofcomoedianten letos poprvé zahrají soubory Kámoš Drámoš a Loutkové divadlo Sokola Pražského. Velkým lákadlem na Makačínu bude představení loutkového souboru Buchty a loutky, který patří k divadelní špičce nejen v Česku.

barokní loutkyObdobí zámeckých barokních divadel připomene také Zázračné divadlo barokního světa, které vzniklo v roce 1993 pro inscenaci opery Orfeo ed Euridice klasicistního autora Christopha Willibalda Glucka. Jedná se o přesnou nápodobu barokního marionetového divadla vytvářející dokonalou opticko-akustickou divadelní iluzi barokní formy. Opera měla premiéru v Zrcadlové síni Klementina a s mezinárodním ohlasem se hrála do roku 2005. Funkční zařízení včetně kompletního fundusu loutek, dekorací i kostýmů získalo v roce 2020 Divadelní oddělení Národního muzea a od června je vystaveno v divadelním pavilonu zámeku Kačina.
 
loutkyBěhem divadelního festivalu budou též vystaveny restaurované kostýmy z původního chotkovského zámeckého divadla, ale k vidění budou celou návštěvnickou sezónu a od 1. července k nim přibude původní chotkovské zámecké loutkové divadlo. To se téměř po padesáti letech dočasně vrátí zpět na Kačinu. Spolu s kostýmy ho zapůjčí Národní muzeum.
 
Pro děti budou v sobotu i v neděli v časech 11 – 12 a 13 – 15 hodin připraveny tematické dílničky. Dobovou atmosféru přiblíží „mistr s klikou“, který návštěvníkům areálu bude hrát na staročeský flašinet. Na venkovní představení je možné si přinést vlastní piknikovou deku.
 

Víkend otevřených zahrad na Kačině

zámek kačinaSpolečně s festivalem letos proběhne i Víkend otevřených zahrad. Návštěvníci areálu Kačina tak budou moci spojit kulturní zážitek s komentovanými procházkami kačinským parkem a sadem či s prohlídkou zámecké zeleninové zahrádky a oranžerie. Svátek otevírání zahrad veřejnosti má svoji dlouholetou tradici, vznikl v roce 1998 ve Velké Británii (Open Garden & Squares Weekend). Tento projekt se setkal s velkým ohlasem a postupně se rozšířil po celé Evropě.

Těšit se můžete na spoustu komentovaných prohlídek a procházek.¨Přístupná bude výstava Epifyty – o významné skupině rostlin, která velmi ovlivnila zahradnictví posledním století. Výstava přiblíží život epifytů ve svém původním prostředí vysoko v korunách stromů. Komentovaná prohlídka výstavy začíná v sobotu od 13:00 hodin.

zeleninová zahrádka kačinaZeleninová zahrádka – v prostorách bývalého zámeckého zahradnictví naleznete expozici zeleniny a užitkových plodin. Vedle bylinné zahrady si zde můžete prohlédnout více jak sto významných plodin minulosti i současnosti a také světově významné druhy, které se u nás běžně nepěstují. Komentář průvodce začne v sobotu v 15:00 hodin. V případě špatného počasí bude komentovaná prohlídka oranžerie.

Příběh o vlivu lidského hospodaření na kačinskou přírodu – už v dobách hraběcího rodu Chotků vznikala různorodá stanoviště v podobě remízů, luk, sadů či vodních ploch, díky nimž se kačinský park muže chlubit velkou škálou rostlinných i živočišných druhů. Procházka na toto téma se idehraje v neděli od 13:00 hodin.
 
zahrada KačinaChotkovské ovocnictví a prohlídka zámeckého sadu - Chotkové byli v 19. století významnými producenty ovoce na Kutnohorsku. Vlastnili ovocnou školku, z níž prodávali stromky široké veřejnosti. Pěstovali zejména švestky a třešně. Jako připomínku chotkovského ovocnictví NZM vysázelo v roce 2020 ovocný smíšený sad, kde pěstuje ve zdejším kraji rostoucí staré odrůdy třešní, švestek, jabloní a hrušní. Do sadu s průvodcem se můžete vydaz v neděli ve 14:30 hodin.
Zámek Kačina u Kutné Hory a Muzeum českého venkova NZM Kačina

Zámek Kačina u Kutné Hory a Muzeum českého venkova NZM Kačina

V Muzeu českého venkova jsou uloženy sbírkové předměty, vztahující se k dějinám a současnosti venkova, zemědělství a potravinářského průmyslu. Prohlídkové okruhy nabízejí jak pohledy do dějin pěstování zemědělských plodin a chovu hospodářských zvířat, tak prohlídku sídla rodu Chotků.

Zámecký park Kačina

Zámecký park Kačina

Přijďte se projít krásným kačinským parkem, který je starší než samotný kačinský zámek a relaxovat uprostřed nádherné přírody tvořené historickými úpravami majitelů panství.

Klasicistní divadlo na zámku Kačina

Klasicistní divadlo na zámku Kačina

Divadlo na zámku Kačina bylo slavnostně otevřeno 4. listopadu 1851. Intenzivní provoz trval téměř dvacet let, během kterých se zde hrály mimo jiné hry Rudolfa Karla Chotka, pravnuka stavebníka zámku a hlavního hybatele zdejšího divadelního dění.