Úvod > Aktuality > Hrad Litice přivítá tuto sobotu první návštěvníky!
Zážitky

Hrad Litice přivítá tuto sobotu první návštěvníky!

Vydáno 27. července 2016
Na Pardubicku bude opět zpřístupněn hrad Litice, gotický skvost, který byl pro veřejnost definitivně uzavřen v dubnu loňského roku, kdy hrozilo pokračování vydrolování zdiva u bývalého severního paláce a pádu kamení na přístupovou cestu k objektu.

Po více než roce se tento víkend (30. – 31. 7.) opět zpřístupní hrad Litice, který byl uzavřen z důvodu havarijního stavu zdiva u bývalého severního paláce. Vzhledem k probíhající obnově zdiva bude návštěvnický provoz povolen pouze o víkendech s návštěvní dobou od 9 do 17 hodin, a to do odvolání. Návštěvníky čeká na hradě nový dokumentární film, jenž bude promítán v jižním paláci a který poutavou formou seznámí s nejstarší historií objektu.

Historie Litice je na sedm set let dlouhá, tak není s podivem, že ji tu a tam halí tajemství. Kromě mnoha pověstí se však zdejší hrad a přilehlá stejnojmenná vesnice mohou chlubit mnoha pravdivými příběhy, které stojí za vyprávění. Nouze není ani o turistické zajímavosti, které si většina poutníků nenechá ujít.
 

Pověst o husitském králi a truhle se čtyřmi zámky

Jiří z Poděbrad byl patrně nejvýznamnější osobou v dějinách hradu. Nechal Litice přestavět na majestátní sídlo, obklopené mohutnými hradbami. Mezitím stačil nabýt nezvyklého majetku, vytvořit druhé největší panství v zemi, dobýt Prahu a konečně – stát se český králem. Jiřík je také znám jako první osobnost v historii lidstva, která přišla s nápadem vytvořit svaz států na kontinentě – něco jako středověkou Evropskou Unii.

Vše nasvědčuje tomu, že se „husitský král“ – jak byl Jiří přezdíván – narodil v dubnu roku 1420. Za jeho rodiště jsou tradičně označovány Poděbrady, ale některé historické prameny tomuto faktu zrovna nenahrávají. Není vyloučeno, že Jiříkova matka povila slavného synka v Litici. Jiří z Poděbrad si hrad velmi oblíbil. Do jeho přestavby se pustil s takovou vervou, že pozdější kronikáři začali spekulovat o jeho záměrech. Domnívali se, že král chtěl z Litice učinit českou pokladnici a podobně jako Karel IV. vybudoval Karlštejn k uložení korunovačních klenotů Svaté říše římské, plánoval

Jiřík v Litici uchovat poklady české. Ani korunovační klenoty ani zemské desky se však na hrad nikdy nedostaly. Po Jiříkově smrti připadla Litice jeho čtyřem synům. Stejně jako on měli hrad v úctě, což dokládá fakt, že v něm ukryly truhlici, obsahující veškeré důležité písemnosti. Truhla měla čtyři zámky a každý z mladíků vlastnil jeden klíč. K cennostem se tedy mohli dostat jen společně.

Hrad Litice nad Orlicí – ocitnete se tu ve středověku

Hrad Litice nad Orlicí – ocitnete se tu ve středověku

V půvabné krajině východních Čech, v místech, kde si proklestila dravá voda Divoké Orlice uprostřed rozlehlých lesů cestu v hlubokém zákrutu, se na vrcholku nevysokého pahorku vypíná hrad Litice.