!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Aktuality > #světovéČesko a katedrála sv. Václava: novogotická dominanta Olomouce
#světovéČesko a katedrála sv. Václava: novogotická dominanta Olomouce
"> "> "> "> "> "> ">
Památky

#světovéČesko a katedrála sv. Václava: novogotická dominanta Olomouce

Vydáno 1. března 2021
Kdo se chce podívat na Olomouc z výšky, musí vyjet k bazilice na Svatý Kopeček anebo vyšplhat na radniční věž. Panorama města odtud uvidíte v celé kráse, a to od historického centra s barokním sloupem Nejsvětější Trojice, zapsaným mezi památkami UNESCO, až po katedrálu sv. Václava.

Impozantní novogotická průčelí, rozetová okna, obří varhany

Dominanta Olomouce katedrála sv. Václava a dominanta Páté avenue v New Yorku, USA, katedrála sv. Patrika.
Olomouc
New York
Pro panorama Olomouce je důležité impozantní dvouvěžové průčelí katedrály sv. Václava, milovníci rekordů a kuriozit by si ale měli všimnout hlavně třetí, jižní věže: s výškou 100,65 metrů je nejvyšší kostelní věží na Moravě a druhou nejvyšší u nás. Na rozdíl od pětasedmdesát metrů vysoké radniční věže anebo věže kostela sv. Mořice se ale z věže katedrály na město nepodíváte, úzké točité schody vinoucí se jejím středem nejsou vhodné pro běžné prohlídky a jiná cesta nahoru nevede.
 

Katedrála sv. Václava a její proměny

Důležitým časovým mezníkem byl pro katedrálu sv. Václava rok 1063, kdy kníže Vratislav zřídil u kostela sv. Petra na Předhradí olomoucké biskupství. Stavbu chrámu zahájil v letech 1104–1107 olomoucký údělný kníže Svatopluk z vedlejší větve přemyslovského rodu, a to na východním návrší olomouckého kopce v sousedství přemyslovského hradu. Nedokončený chrám zasvěcený sv. Václavovi, patronovi české země, byl vysvěcen v červnu 1131.

Původně románská trojlodní bazilika během staletí procházela četnými úpravami a přestavbami; její proměny můžete vidět na obrazech, rytinách a historických fotografiích v různých olomouckých muzeích.

Dnešní podoba katedrály vychází z projektu Gustava Meretty z let 1883–1892, který dal stylově roztříštěné stavbě jednotnou novogotickou tvář. Vzniklo nejenom nové západní průčelí se dvěma věžemi (68 m) a třemi vstupními portály, ale také již zmíněná jižní věž. V jejím přízemí se nachází kaple sv. Jana Křtitele s náhrobky arcibiskupů, nad ní pak arcibiskupská oratoř. Katedrálu doplnila severní kaple sv. Cyrila a Metoděje, zvaná též chórová, změny se dotkly také interiérů: barokní oltáře vystřídaly novogotické, byly pořízeny též novogotické vitráže a hlavní oltář ozdobily mramorové sochy z 15. století, pocházející z římské baziliky Santa Maria Maggiore.
 

Prohlídky katedrály aneb od krypty až k varhanám

Do věží se sice nepodíváte, ale hlavní loď katedrály je po celý rok přístupná zdarma. Během turistické sezóny je navíc přítomen průvodce, který vás rád seznámí s historií katedrály a odpoví i na dotazy. Předem je také možné domluvit zhruba půlhodinovou komentovanou prohlídku, při níž si prohlédnete také trojlodní kryptu a mauzoleum olomouckých biskupů. V letní sezoně je průvodcovská služba zdarma.

Katedrála nabízí také velký prohlídkový okruh s průvodcem; začíná před katedrálou na Václavském náměstí a zahrnuje i prohlídku malého kostela sv. Anny, kde zpravidla probíhala volba olomouckých biskupů a později arcibiskupů. V samotné katedrále se projdete hlavní lodí s barokní kaplí Panny Marie Loretánské a renesančně-barokní kaplí sv. Stanislava; ta je vyhrazena modlitbám a během prohlídky lze do ní pouze nahlédnout zvenčí.

Na novogotickém oltáři při jednom z pilířů trojlodí je umístěn relikviář s ostatky sv. Jana Sarkandra, svatořečeného papežem Janem Pavlem II. v roce 1995. Podíváte se také do monumentálního ranně barokního presbytáře, odkud se slouží bohoslužby a nebývá volně přístupný; ten nechal v letech 1616–1618 vystavět kardinál František Dietrichštejn. Přístupné jsou rovněž boční novogotické kaple sv. Jana Křtitele a chórové kaple sv. Cyrila a Metoděje.

Speciální prohlídky zavedou zájemce také k varhanám s 3 120 píšťalami, které v roce 1886 v chóru nad hlavním vstupem postavila firma Rieger z Krnova. V roce 1977 stejná firma instalovala také menší varhany (1 695 píšťal) v presbytáři.
 

Nejhezčí výhledy na OlomoucOkolí Olomouce a při hezkém počasí i vrcholky JeseníkůPradědem, Hostýnské vrchy a Chřiby: to všechno bývá vidět nejenom z radniční věže anebo věže kostela sv. Mořice, ale také z věže ve vojenské nemocnici na Klášterním Hradisku. Údajně největší barokní komplex střední Evropy je otevřený během turistické sezony každý čtvrtek odpoledne a první sobotu v měsíci. Věž měří přes třiasedmdesát metrů, k vyhlídce ve výšce šedesáti metrů je nutné vyšlapat 192 schodů.

Rozhledna se v Olomouci a nejbližším okolí města nachází jen jedna, a to v zoologické zahradě na Svatém Kopečku. Věž s trojúhelníkovitým půdorysem postavená už v 70. letech minulého století je 27 metrů vysoká a podobně jako zoo otevřená celoročně a denně.

Pro rodiny s dětmi, které si chtějí zkrátit čekání na vlak, je skvělým tipem 71 metrů vysoká budova Regionálního centra zvaná RCO, postavená v roce 2003. Stojí totiž hned u Hlavního nádraží a z vyhlídky v 18. patře se otvírá pohled nejenom na město, ale hlavně na vlaky a běžný nádražní provoz, tramvaje, autobusy a auta. Až na vyhlídku dojedete výtahem, stěny jsou kompletně prosklené – schválně jestli budete mít odvahu dojít až na kraj?
 

Co možná nevíte o katedrálách?

  • Katedrála (z lat. cathedra) či katedrální kostel je označení pro hlavní kostel diecéze, sídelní kostel biskupa. Uvedené označení užívá katolická církev, ale i církve anglikánské a některé protestantské. Pokud má biskup sídelní kostely dva, druhý z nich je označován jako konkatedrála. Ta je v České republice pouze v Opavě, diecézi ostravsko-opavské, a to konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie .
  • Architektura užívá pojem katedrála pro konkrétní typ gotického kostela. Označuje nejenom kostel biskupský, ale i klášterní kostel některých mnišských řádů, zejména benediktinů či cisterciáků.
  • Pro důstojný protějšek olomoucké katedrály se seriál #světovéČesko vypravil do USA, a to do New Yorku na Pátou avenue. Také katedrála sv. Patrika byla v době svého dokončení skutečnou dominantou města, viditelnou z dálky. Pak přišla éra mrakodrapů, a tak ačkoli je dodnes největší katolickou katedrálou v Severní Americe a její věže jsou přes sto metrů vysoké, mezi okolními výškovými stavbami působí bíle zářící stavba velmi křehkým dojmem.
  • Základní kámen novogotické katedrály byl položen v roce 1858, dokončena byla o 21 let později. Architekt James Renwick je stavěl podle vzoru evropských středověkých katedrál, inspiroval se zejména katedrálou v Kolíně nad Rýnem.
  • Cena stavby vyšplhala na téměř dva miliony dolarů.
  • Katedrála je 101 metrů dlouhá a 53 metrů široká, rozetové okno nad hlavním vchodem má průměr osm metrů, přímo pod ním pak stojí varhany s bezmála osmi tisíci píšťalami.
  • Ohromující interiér je lákavým místem pro svatební obřady: v roce 1920 se tu ženil například známý americký spisovatel a autor Velkého Gatsbyho, F. S. Fitzgerald.
  • Hlavní oltář navrhl L. C. Tiffany, syn zakladatele sítě luxusních klenotnictví Tiffany & Co. Nedaleko katedrály najdete newyorskou pobočku, známou z filmu Snídaně u Tiffanyho s Audrey Hepburnovou.
Muzeum umění Olomouc - tisíc let výtvarné kultury

Muzeum umění Olomouc - tisíc let výtvarné kultury

Dvě muzea a tisíc let výtvarné kultury za jednu vstupenku s rozdílným programem: Arcidiecézní muzeum Olomouc - umění 12. až 18. století a národní kulturní památka Přemyslovský hrad včetně románského biskupského paláce Jindřicha Zdíka, Muzeum moderního umění - výstavy současného umění.

Přemyslovský hrad v Olomouci

Přemyslovský hrad v Olomouci

Olomoucký hrad je národní kulturní památka, jeden z nejvýznamnějších hradních areálů v Česku. Architektura románského biskupského paláce s bohatou ornamentální výzdobou připomínající plastickou krajku nemá v Českých zemích 12. století obdobu.

Katedrála sv. Václava v Olomouci - nejvyšší novogotická věž v České republice

Katedrála sv. Václava v Olomouci - nejvyšší novogotická věž v České republice

Katedrála sv. Václava je dominantou města Olomouce a to především svojí hlavní věží, jejíž výška je 102 m. Stavbu katedrály zahájil olomoucký údělný kníže Svatopluk v letech 1104 - 1107, gotické pilíře pocházejí ze 13. století. Novogotickou podobu získala katedrála na konci 19. století.

Arcibiskupský palác Olomouc

Arcibiskupský palác Olomouc

Oficiální sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů, místo, kudy kráčely dějiny, i budova, která hostila mnoho významných osobností – to vše je Arcibiskupský palác v Olomouci, významný příklad barokní palácové architektury na Moravě.

Poeziomat v Olomouci

Poeziomat v Olomouci

Poeziomat v Olomouci je druhým v České republice.

Vlastivědné muzeum v Olomouci - interaktivní a zábavné

Vlastivědné muzeum v Olomouci - interaktivní a zábavné

Pokud si rádi hrajete, zkoumáte a objevujete, vypravte se do Vlastivědného muzea v Olomouci. Historická a přírodovědná expozice čítají přes dva a půl tisíce exponátů. Od května 2013 lze navštívit novou expozici Příběh kamene. Dále u nás můžete potkat i hanáckého obra Drásala...

Katedrála sv. Václava v Olomouci

Katedrála sv. Václava v Olomouci

Katedrála sv. Václava je dominantou města Olomouce a to především svojí hlavní věží, jejíž výška je 102 m. Věž katedrály je zároveň nejvyšší novogotickou věží v České republice.

Kostel sv. Mořice v Olomouci

Kostel sv. Mořice v Olomouci

Kostel svatého Mořice je pozdně gotický trojlodní kostel s křížovou klenbou. Kostel má dvě nesymetrické hranolové věže a největší varhany ve střední Evropě, pocházející z roku 1745.

Mauzoleum slavných biskupů v Olomouci

Mauzoleum slavných biskupů v Olomouci

V katedrále svatého Václava v Olomouci můžete navštívit po rekonstrukci zpřístupněné mauzoleum slavných biskupů. Opravou prošly kromě hrobky a sarkofágů také fresky, nábytek a sochy. Na jeho vznik a další opravy získala římskokatolická farnost peníze z norských fondů.

Jižní věž katedrály sv. Václava v Olomouci - nejvyšší kostelní věž Moravy

Jižní věž katedrály sv. Václava v Olomouci - nejvyšší kostelní věž Moravy

Jižní věž katedrály sv. Václava v Olomouci je se svými 100,65 metry nejvyšší kostelní věží na Moravě a současně druhou nejvyšší církevní věží v České republice. Zároveň ukrývá druhý největší zvon v Česku. Zajímavostí jsou také dómské varhany, které patří k nejlepším romantickým nástrojům v ČR.

Další aktuality

9.4.
2021
Znáte Moravskou bránu? Objevte kouzlo krajiny mezi Přerovem a Ostravou

Znáte Moravskou bránu? Objevte kouzlo krajiny mezi Přerovem a Ostravou

Střední Morava a Jeseníky | Památky
23.2.
2021
Poznejte královská města Moravy a Slezska

Poznejte královská města Moravy a Slezska

Střední Morava a Jeseníky | Památky