Úvod > Aktuality > #světovéČesko a Trojský zámek v Praze: věčné léto v římské vile
#světovéČesko a Trojský zámek v Praze: věčné léto v římské vile
"> "> "> "> "> "> "> ">
Památky

#světovéČesko a Trojský zámek v Praze: věčné léto v římské vile

  • Vydáno14. července 2021
Římské vily byly pověstnými oázami radosti a odpočinku, ale sloužily také jako galerie uměleckých děl. Takový je i Trojský zámek, barokní skvost Prahy, který hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka postavil pro svou ženu Kláru a pro císaře Leopolda Habsburského. Už stovky let stojí na břehu Vltavy, obklopený zahradami a vinicemi, a podobně jako vily ve věčném městě se proměnil v legendu.
Dvě letní sídla bohatých šlechtických rodin dělí přes tisíc kilometrů, záměr a využití ale byly podobné: Trojský zámek v Praze a vila Doria Pamphili v italském Římě
Troja
Řím
Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka (1643 Bechyně – 1708 Praha) se na kariéru v zemské správě připravoval od mládí. Na přelomu 17. a 18. století skutečně zastával několik nejvyšších úřadů ve správě Českého království, ale ještě předtím se vydal na kavalírskou cestu po Evropě: studoval na katolické univerzitě v Lovani, procestoval Holandsko, Španělské Nizozemí, Francii a Itálii, aby se po několika letech přes Německo vrátil do Čech. Vzpomínkou na jeho cesty se stal Trojský zámek: hrabě tak do své rodné země přenesl kousek „věčného města“ Říma a vzpomínku na honosné předměstské vily.
 

Trojský zámek: stavba zrozená pod šťastnou hvězdou

Václav Vojtěch ze Šternberka po matce zdědil vesnici Zadní Ovenec nedaleko Prahy. Protože se na protějším břehu Vltavy rozkládala Královská obora Stromovka, kam panovník s doprovodem vyjížděl na hony, ale chybělo vhodné reprezentativní místo, kde by si panstvo mohlo odpočinout, hrabě se rozhodl letohrádek pro odpočinek lovců postavit hned za vltavským brodem na oveneckém panství.O hvězdách se říká, že nosí štěstí. Platí to i pro zlatou hvězdu v erbu rodu Šternberků: při stavbě Trojského zámku měl hrabě jednoznačně šťastnou ruku, když si ke spolupráci přizval francouzského architekta, stavitele a malíře Jean-Baptiste Matheye, italského architekta a stavitele Giovanni Domenica Orsiho a zručné sochaře a malíře. Trojský zámek vznikal v letech 1683–1695, zdi v interiérech i zahradách zdobí detaily rodových erbů, mytologické výjevy a řada alegorických výjevů. Výsledné dílo se stalo skutečným klenotem českého barokního umění a na dlouhá desetiletí ovlivnilo zámeckou architekturu střední Evropy.
 

Římská vila jako exponátBarokní Trojský zámek byl skutečně letním sídlem ve stylu okázalých římských vil: bydlelo se v něm jen od jara do podzimu. Stálou expozici tvoří sídlo samotné a jeho originální architektura a výzdoba. Z hlavního Habsburského sálu, který vyzdobili vlámští malíři Abraham a Izák Godynovi a byl považován za jeden z nejkrásnějších sálů Evropy, se dostanete do chodeb, které se rozbíhají do obou stran a navazují na ně další místnosti, většinou s bohatými nástropními a nástěnnými malbami. Pozoruhodné jsou čínské komnaty s orientálně stylizovaným historickým mobiliářem. Protože objekt spravuje Galerie hlavního města Prahy, interiér doplňují historické obrazy psů, koní, zátiší a krajin, každoročně se tu také pořádají krátkodobé výstavy a působivá je i kolekce originálů soch z historických pražských zahrad.
 

Věčné léto v římské zahraděKromě odpočinkového zátiší pro loveckou společnost měl být Trojský zámek zároveň oslavou manželské lásky: hrabě jej stavěl jako dar pro svou milovanou ženu, Kláru Bernardinu z Maltzanu. Spojení obou rodů ilustrují hlavice sloupů na fasádě a také detaily v interiérech: schválně se podívejte, kde všude zahlédnete šternberskou hvězdu a maltzanovské hrozny s hlavičkami zajíců. Klářino jméno dodnes připomíná také nedaleká vinice sv. Kláry. Ta už ale k zámečku nepatří: je začleněná do areálu pražské Botanické zahrady.
Trojský zámek obklopuje barokní geometrická zahrada francouzského typu, která v době svého vzniku byla údajně první svého druhu v Čechách. Také z její kompozice září Šternberská hvězda, i když nejlépe je patrná z výšky. Zahrada byla pečlivě zrestaurována podle Matheyových plánů, a to včetně štěpnice, bludiště a jeskyně – grotty s umělou krápníkovou výzdobou. K pravidelně vyměřené části s fontánami a množstvím bílých laviček přiléhá stříhané přírodní bludiště a ovocný sad. Monumentální venkovní schodiště, sestupující od hlavního sálu do zahrady se sochami olympských bohů bojujících s Titány a bájnou bezednou propastí Tartar vytvořil sochař Georg Heermann, jeho synovec Paul vytesal alegorie denních i ročních období a světadílů. Nechyběly ani oblíbené barokní žerty: hosty po šlápnutí na některé schody zkropila sprška vody.
 

Troja, Řím a antické ozvěny

  • Zámek oddělují od okolí ohradní zdi, konírny a zázemí, provedené ve stejném stavebním slohu i barevnosti, jen s umírněnější zdobností.
  • Vesnice Zadní Ovenec se nakonec spojila se sousedním Dolním Ovencem a společně dostaly jméno Troja. Hrabě by měl ze jména podle mytického města radost, ale prsty v tom rozhodně neměl: název vznikl až v 19. století a patrně to bylo kvůli ruinám mlýna a dalších staveb, které připomínaly zříceniny antického města na dobových kresbách.
  • Které vily hrabě na svých cestách navštívil přesně nevíme, ale seriál #světovéČesko pro srovnání vybral krásnou římskou vilu Doria Pamphili. S Trojským zámkem má hodně společných znaků: šlo o venkovské sídlo římské šlechtické rodiny, pochází rovněž ze 17. století a obklopuje ji park, s rozlohou 180 hektarů vůbec největší v Římě.
  • Také na stavbě vily Doria Pamphili se podíleli nejlepší umělci své doby a také její zahrady byly rozděleny na okrasnou a užitnou část.
  • Rodině dnes patří jen pohřební kaple, vila samotná je majetkem italské vlády a pořádají se tu kulturní akce.
Nejistá sezóna v Zámku Trója

13.5.
31.10.
Nejistá sezóna v Zámku Trója

Pro tradiční sochařskou výstavu v prostorách Zámku Troja jsme tentokrát zvolili výběr děl z našich sbírek, který by měl zcela či metaforicky tematizovat nejen nejistotu, ale i pocity ohrožení, balancování mezi různými možnostmi, nestabilitu – a to v nejrůznějších kontextech.

Zahradní bludiště na zámku Troja

Zahradní bludiště na zámku Troja

Zámek v Troji obklopuje rozsáhlá terasovitá zámecká zahrada italského typu s četnými fontánami, terakotovými vázami, bustami apod. Celou východní část zámeckého parku zabírá štěpnice s centrálně umístěným labyrintem. Ten je vytvořen z habrových keřů a vodních překážek – příkopů.

Trojský zámek – barokní skvost Prahy

Trojský zámek – barokní skvost Prahy

Zámek Troja se nachází v bezprostřední blízkosti pražské zoologické zahrady. Zámek je obklopen nádhernou francouzskou zahradou. V zámeckém interiéru můžeme obdivovat jedinečnou freskovou výzdobu a výstavy, které připravila Galerie hlavního města Prahy.