Úvod > Aktuality > Užijte si Den Středočeského kraje v Příbrami, Berouně, Kladně a na řadě dalších míst!

Užijte si Den Středočeského kraje v Příbrami, Berouně, Kladně a na řadě dalších míst!

Vydáno 21. října 2019 Kultura
V pondělí 28. října slaví svátek Středočeský kraj a zve na řadu zajímavých míst. Právě v tento den lze ve středních Čechách vyrazit vstříc památkám za symbolické vstupné nebo zcela zdarma. Kromě současných expozic je pro vás připraven i další doprovodný program, ať už jsou to koncerty, besedy, vernisáže či trhy, většinou vhodné pro všechny věkové skupiny.

Do Příbrami na Havířské šprýmování a všech poboček muzea

Při příležitosti Dne Středočeského kraje zpřístupní v pondělí 28. října 2019 Hornické muzeum Příbram všechny své expozice včetně poboček letos za pouhou 1 korunu pro dospělé i děti. Téměř zadarmo se tak podíváte do památníku Vojna Lešetice, skanzenu ve Vysokém Chlumci, Muzeum zlata Nový Knín a muzea Špýchar Prostřední Lhota.

Hornické muzeum v Příbrami na Březových horách bude také přístupné. V areálu Ševčinského dolu bude probíhat doprovodný program s názvem Havířské šprýmování. Jedná se o zábavný program na hornické téma plný soutěží a her pro malé i velké havíře. Bude možné sfárat do podzemí dolu pomocí rumpálu, soutěžit v hledání stříbrné žíly, v hodu do dálky dubovým pražcem, v čerpání vody ze zatopeného dolu, stloukání důlní výdřevy, přetahování se žentourem či pošťuchování s permoníkem.
 

Symbolické vstupné do Českého muzea stříbra v Kutné Hoře

Muzeum stříbraDen Středočeského kraje se bude slavit také v Kutné Hoře v Českém muzeu stříbra. Hrádek nabízí vstup za 1 Kč. V pestrém programu nechybí jarmark, výtvarná dílna a samozřejmě komentované prohlídky. Přijít sem můžete na komentovanou prohlídku výstavy Václava IV. s jejím kurátorem Markem Zágorou a po celý den se zde bude konat tradiční burza knih.

Kutná HoraNávštěvníci Tylova domu jsou zváni na komentovanou prohlídku výstavy Vzpomínky na Kutnou Horu v době Sametové revoluce. Provede vás na ní sám kurátor Josef Kremla. Výstava bude zajímavá také pro děti, které si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to bylo žít tenkrát za komunismu.

Knihtiskárna v Barborské ulici nabídne interaktivní prohlídky, která budou začínat v každou celou hodinu a příchozí si vyzkouší i práci na některých strojích. Od 13 do 17 hodin navíc bude v provozu i stroj na strojovou sazbu Intertype, který pochází z roku 1936 a je plně funkční. Návštěvníci na vlastní oči uvidí, jak se jednotlivé litery řadí do řádků a následně se překlopí do stroje, kde se do formy vstříkne roztavený kov a odleje se naráz celá řádka písma včetně mezer.
 

Den Středočeského kraje na Kladně

MayrovkaVe sváteční den 28. října 2019 bude v areálu Hornického skanzenu Mayrau pro děti připraven tvořivý program z dýní. Dospělí návštěvníci ocení, kromě běžných prohlídek, návštěvu velína, v jinak uzavřené trafo stanici dolu.

Pro dětské návštěvníky bude připraven tvořivý program Od dušiček k haloweenu, kde si budete moci vyrobit dušičkové pečivo či haloweenskou dýni.

V kladenském Sládečkově muzeu (Huťská 1375) budete moci v otevírací době (9-12 a 13-17 hod.) navštívit stálou expozici i aktuální výstavy za 1 Kč.


Do Berouna láká Muzeum Českého krasu

trilobitMuzeum Českého krasu v Berouně připravilo na sváteční pondělí 28. 10. 2019 hned čtyři akce. Pro děti je určen tvořivý a poučný program v Geoparku Barrandien, který bude zaměřen na trilobity. Nejprve je čeká krátké úvodní seznámení s trilobity spojené s ukázkami skutečných zkamenělin. Následovat bude tvořivá dílna – odlévání a zdobení sádrových trilobitů. V mezidobí, kdy budou sádroví trilobiti schnout, proběhnou ukázky vytloukání zkamenělin z kamenů a jejich poznávání s muzejním geologem. Začátky jsou ve 14:00 a 15:30 hod. Samostatné ukázky vytloukání zkamenělin z kamenů a jejich poznávání s muzejním geologem proběhnou od 11:00 hod.
 
V Muzeu Hořovicka proběhne komentovaná prohlídka výstavy Dr. Maličký – muzejník, archeolog, právník,která přiblíží tuto významnou osobnost kulturního života města Hořovice, od jejíhož úmrtí letos uplynulo 50 let.
 

I do Mělníka za korunu

MělníkJiž tradičně také své expozice a výstavy za symbolické vstupné 1 Kč otevře Regionální muzeum Mělník.

Program potěší zejména děti, v pondělí 28. října se totiž chystá derniéra výstavy Brekeke aneb v Mělníku není konec vodníků. Mimo jiné děti čeká tvořivá dílnička s vodníkem Brčounem Vrbičkou. Program začíná v 9:30 a trvá cca hodinu. K návštěvě láká i expozice regionální historie, přírody a českého vinařství, historických kočárků, dobových hraček a výstava dětských houpadel a plyšových medvědů anebo výstava Z historie malé železnice s jezdícím historickým vláčkem. Od 9:00 do 17:00 hodin si děti mohou vyzkoušet své znalosti o pravidlech silničního provozu během nové výstavy .
 

Na návštěvu do Vlašimi a Růžkových Lhotic

Čapek StržZámek Vlašim nabízí vstup do všech expozic a výstav zdarma. Od 9 do 12 a  od 13 do 16 hodin budou otevřené stálé expozice, výstavy, zámecké sklepení i vyhlídková věž. Nově otevřená panelová výstava Cesta ke svobodě připomene okamžiky z let 1938 – 1989, do kterých se zapojili i obyvatelé Podblanicka. Od protestů proti nacistické okupaci přes komunistické procesy 50. let, události let 1968-69 až po rok 1989, kdy v listopadových dnech vznikají i v regionu občanská fóra.

Den Středočeského kraje bude završením návštěvnické sezóny v zámku Růžkovy Lhotice, který 28. 10. nabízí vstup zdarma. Zajeďte se podívat na novou fasádu, expozice Kraj tónů vám poodhalí životy našich skladatelů a hudebníků.
Muzeum Hořovicka ve Starém zámku v Hořovicích

Muzeum Hořovicka ve Starém zámku v Hořovicích

Muzeum Hořovicka najdete v areálu Starého zámku a je pobočkou Muzea Českého krasu. V sezóně 2020 je stálá muzejní expozice doplněna tematickými výstavami k výročí 400 let od bitvy na Bílé hoře a vypuknutí českého stavovského povstání.

Památník Vojna Lešetice u Příbrami - jediný dochovaný komunistický lágr v Česku

Památník Vojna Lešetice u Příbrami - jediný dochovaný komunistický lágr v Česku

V lesích za obcí Lešetice, 5 km od Příbrami se nachází zrekonstruované zbytky bývalého zajateckého tábora pro německé válečné zajatce, přeměněného na tábor nucených prací a poté na vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu.

České muzeum stříbra v Kutné Hoře - jedinečná možnost poznat středověký důl

České muzeum stříbra v Kutné Hoře - jedinečná možnost poznat středověký důl

Vydejte se na výlet do Českého muzea stříbra a středověkého stříbrného dolu! Během prohlídky se v expozicích seznámíte s historií královského horního města, dozvíte se, jak se kutnohorské stříbro dobývalo a zpracovávalo a získáte informace o významných architektonických skvostech Kutné Hory.

Skanzen Vysoký Chlumec - muzeum vesnických staveb středního Povltaví

Skanzen Vysoký Chlumec - muzeum vesnických staveb středního Povltaví

V údolí potoka pod dominantou zámku ve Vysokém Chlumci u Sedlčan se nachází Muzeum vesnických staveb středního Povltaví, kde si prohlédnete zemědělské usedlosti doplněné nářadím a stroji i sakrální stavby.

Památník Karla Čapka ve Strži - letního sídlo slavného spisovatele

Památník Karla Čapka ve Strži - letního sídlo slavného spisovatele

V malebné krajině lesů a rybníků Dobříšska navštivte dům Karla Čapka, kde spisovatel pobýval v letech 1935 - 1938. Najdete tu expozici, zaměřenou na život a dílo Karla Čapka, Olgu Scheinpflugovou a Ferdinanda Peroutku.

Regionální muzeum Mělník - historické kočárky, vláčky a regionální historie

Regionální muzeum Mělník - historické kočárky, vláčky a regionální historie

Expozice mělnického muzea se snaží zachytit široké spektrum života v mělnickém regionu jak v minulosti, tak i v současnosti. Muzeum se specializuje na historii výroby kočárků v Čechách a dokumentaci českého vinařství. Regionální muzeum v Mělníku je otevřeno celoročně.

Muzeum Českého krasu Beroun

Muzeum Českého krasu Beroun

Muzeum využívá prostory v architektonicky nejcennějším domě Berouna, v tzv. Jenštejnském domě z počátku 17. století. Jednotlivé expozice muzea jsou věnovány nejen CHKO Český kras a světově významné geologické oblasti Barrandienu, ale také dějinám Berouna a jeho významným osobnostem.

Zámek Vlašim - Muzeum Podblanicka na zámku ve Vlašimi

Zámek Vlašim - Muzeum Podblanicka na zámku ve Vlašimi

Expozici o romantických parcích v Čechách i zahraničí doplňuje výstava věnovaná historii vlašimského zámku a další stálé expozice, zaměřené na vlastivědu, přírodu a historii Podblanicka.

Zámek Růžkovy Lhotice – muzeum Podblanicka

Zámek Růžkovy Lhotice – muzeum Podblanicka

Na zámku Růžkovy Lhotice si prohlédnete expozici věnovanou hudební tradici na Podblanicku. Zámek patřil v letech 1835-1844 rodičům Bedřicha Smetany a sám skladatel tu několik let pobýval. Zdejší expozice je věnovaná především počátkům Smetanovy tvorby.

Hrádek v Kutné Hoře - České muzeum stříbra

Hrádek v Kutné Hoře - České muzeum stříbra

První zmínka o Hrádku pochází z roku 1312 a napovídá, že osudy tohoto významného objektu začínají hluboko v dobách, o nichž mnoho nevíme. První velké přestavby se Hrádek dočkal na přelomu 14. a 15. století v době, kdy ho vlastnil rychtář Václav z Donína.

Kamenný dům v Kutné Hoře - Spolkový život a osobnosti Kutné Hory v 19. století

Kamenný dům v Kutné Hoře - Spolkový život a osobnosti Kutné Hory v 19. století

V Kamenném domě naleznete novou expozici Spolkový život a osobnosti Kutné Hory v 19. století. Jak již název napovídá, je zaměřena právě na místní spolky a osobnosti, které udávaly kulturní a společenský rytmus města.

Muzeum zlata Nový Knín

Muzeum zlata Nový Knín

Jednou z poboček Hornického muzea Příbram je Muzeum zlata Nový Knín, které představuje muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku a historii samotného města.

Muzeum Mladoboleslavska se sídlem na hradě v Mladé Boleslavi

Muzeum Mladoboleslavska se sídlem na hradě v Mladé Boleslavi

V historickém centru Mladé Boleslavi se nachází hrad, který stojí na místě rozsáhlého hradiště, které bylo v 11. až 12. století správním i obchodním centrem celého Pojizeří. Gotický hrad tu nechal po roce 1320 postavit významný český šlechtický rod, páni z Michalovic, jako své rodové sídlo.

Zámecký park Vlašim - čínský pavilon a další romantické stavby

Zámecký park Vlašim - čínský pavilon a další romantické stavby

Vlašimský zámecký park je klenotem mezi českými romantickými parky. Prohlídkový okruh parkem v sezóně nabízí prohlídku parku a romantických staveb s průvodcem, prodej vstupenek v informačním centru na nádvoří zámku.

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota

V obci Prostřední Lhota asi 5 km jihozápadně od Nového Knína najdete jednu z poboček Hornického muzea Příbram, Muzeum Špýchar Prostřední Lhota.

Vlašský dvůr v Kutné Hoře - nahlédněte do královské mincovny

Vlašský dvůr v Kutné Hoře - nahlédněte do královské mincovny

Jestlipak víte, co to byla "gysárna", uhádnete, co se asi dělalo v "prenárně", kdo to byl "prubíř"? Odpovědi na všechny tyto otázky se dozvíte v nové expozici "Královská mincovna" v kutnohorském Vlašském dvoře.

Tylův dům - rodný dům Josefa Kajetána Tyla

Tylův dům - rodný dům Josefa Kajetána Tyla

Původně Dům u zlatého hřebene v Kutné Hoře je rodným domem Josefa Kajetána Tyla, kde najdete expozici věnovanou životu a dílu této významné osobnosti českého národního obrození.

Městské muzeum v Žebráku

Městské muzeum v Žebráku

Městské muzeum v Žebráku bylo založeno roku 1925 a sídlí se Základní uměleckou školou a Městskou knihovnou v budově bývalé školy na hlavním žebráckém náměstí. Je pobočkou Muzea Českého krasu. V letošní sezóně kromě stálých expozic nabízí i výstavu "Proměny dámské módy v letech 1880 -1910".