Úvod > Aktuality > V Nové Bystřici vzniká železniční muzeum

V Nové Bystřici vzniká železniční muzeum

Vydáno 16. února 2014 Kultura
Jindřichohradecké místní dráhy se rozhodly oživit nádraží v Nové Bystřici. Společnost zahájila začátkem letošního roku rekonstrukci momentálně nevyužívaných prostor přízemí nádražní budovy a budovy výtopny. Nově rekonstruované prostory budou využity pro vznik expozice regionálního úzkokolejného muzea, které by mohlo být veřejnosti přístupné již tuto letní sezónu.
ÚzkokolejkaVedle Jindřichova Hradce tak vzniká v trase úzkokolejky další centrum turistického ruchu, které návštěvníkům přiblíží historii Jindřichohradeckých úzkokolejek a drážní dopravy. Návštěvníkům muzea budou představeny historické exponáty vážící se k úzkokolejné dopravě nejen v Čechách ale i na Rakouské straně.

Exponáty budou průběžně doplňovány či měněny. Na vzniku expozice se jako kurátor podílí nejvýznamnější historik úzkokolejky pan Karel Just. Stavební práce by měly být ukončeny do 30.4.2014.

Snahou společnosti bude také program muzea doplnit o jednorázové tematické akce. Aktivity muzea budou v čase koordinovány s dalšími akcemi JHMD a se záměry ostatních subjektů v regionu.
Regionální úzkokolejné muzeum Nová Bystřice

Regionální úzkokolejné muzeum Nová Bystřice

Jindřichohradecké místní dráhy zřídily v železniční stanici Nová Bystřice Regionální muzeum úzkokolejné dráhy. Představuje se zde historie JHMD a drážní dopravy. Nechybí zde ani historické exponáty vážící se k úzkokolejné dopravě.