Úvod > Aktuality > Vypravte se zdarma do Národní galerie

Vypravte se zdarma do Národní galerie

Vydáno 22. října 2019 Kultura
V rámci oslav vzniku samostatného Československa v pondělí 28. října 2019 bude návštěvníkům umožněn vstup zdarma do všech sbírkových expozic Národní galerie v Praze. Otevřené dveře budou mít příchozí od 10 do 18 hodin a zcela zdarma si prohlédnou veškeré sbírky naší největší instituce pro výtvarné umění.
Mistr TheodorikV rámci oslav výročí vzniku Československa bude v pondělí 28. 10. 2019 možné přijít od 10:00 do 18:00 hodin zcela zdarma do Národní galerie, a to do všech sbírkových expozic. Do sbírek umění můžete v současné době nahlédnout v Klášteře sv. Anežky České, ve Veletržním paláci a v Salmovském paláci.

Klášter sv. Anežky České ukazuje středověké umění v Čechách a střední Evropě mezi lety 1200 až 1550. Mezi špičkové exponáty expozice a poklady národního kulturního dědictví patří díla z období vlády Lucemburků – krále Jana, císaře Karla IV. a jeho synů – Mistr Michelské madony, Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře... a další. Dne 28. 10. se zájemci mohou zúčastnit komentované prohlídky "Mistr Třeboňského oltáře" od 15:00 do 15:30 hodin.

Expozice Národní galerie v Praze - největší sbírka výtvarného uměníSalmovský palác, zvaný též malý Schwarzenberský, je klasicistní trojkřídlá budova palácového typu s čestným dvorem na Hradčanském náměstí. V současnosti sem můžete přijít na výstavu Možnosti dialogu, která vznikla v rámci partnerství mezi Národní galerií Praha se Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Výstava spojuje výběr děl ze Schenkung Sammlung Hoffmann ze Staatliche Kunstsammlungen Dresden s vybranými objekty současných českých umělkyň a umělců ze sbírek Národní galerie Praha a ze soukromých sbírek. Základem projektu výstavy dvou institucí je snaha o pokračování a zintenzivnění dialogu mezi městy a uměleckými postoji ze Západu a z Východu, který se odehrává v prostoru střední Evropy. Krátké komentáře k výstavě proběhnou od 10:00 do 13:00 hodin.

Emil FillaVeletržní palác, který shromažďuje skvosty moderního umění 20. a 21. století, připravil na pondělí 28. 10 bohatý program. Od 12:00 do 17:30 budou probíhat krátké komentáře v expozici 1918–1939: První republika. Od 14:00 do 17:00 je pro příchozí kreativce připraven otevřený workshop. Milovníci umění by si také neměli nechat ujít komentovanou prohlídku grafického kabinetu Emil Filla – Herakles zápasí s býkem, která se odehraje od 14:30 do 15:30 hodin.
Národní galerie v Praze - Anežský klášter - Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550

Národní galerie v Praze - Anežský klášter - Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550

V autentickém prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách, založeného pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., je zpřístupněna expozice středověkého a raně renesančního umění Národní galerie v Praze. Od října 2016 nový prohlídkový okruh.

Salmovský palác - jedna z budov Národní galerie

Salmovský palác - jedna z budov Národní galerie

Klasicistní trojkřídlá budova palácového typu byla původně postavena jako luxusní bytový dům knížetem Salm-Salmem podle návrhu Františka Pávíčka (Pawitschka). V současnosti patří Salmovský palác Národní galerii v Praze. V říjnu 2017 NG expozici uzavřela a postupně ji přesune jinam.

Expozice Národní galerie v Praze - největší sbírka výtvarného umění

Expozice Národní galerie v Praze - největší sbírka výtvarného umění

Národní galerie v Praze je státní organizací, která spravuje největší sbírku výtvarného umění v ČR. Hlavním cílem galerie je shromažďování, evidence, uchovávání, odborně zpracování a vědecký výzkum, ale také vystavování malířských, sochařských a grafických děl domácího i cizího umění.

Národní galerie v Praze - Veletržní palác - stálá expozice Umění 19., 20. a 21. století

Národní galerie v Praze - Veletržní palác - stálá expozice Umění 19., 20. a 21. století

Stálá expozice umění Umění 19., 20. a 21. století seznamuje ve třech podlažích Veletržního paláce s vývojem českého i zahraničního výtvarného umění v kontinuitě posledních dvou staletí. Od roku 2000 jsou zde vystavovány také sbírky umění 19. století.

Věž Jana Kaplického před Salmovským palácem

3.9.
31.8.
Věž Jana Kaplického před Salmovským palácem

Národní galerie Praha připomíná 10 let od náhlé smrti architekta Jana Kaplického. Před Salmovským palácem byla instalována Věž Bienále, která vznikla v roce 2002 jako ideový projekt pro benátské bienále architektury.