Úvod > Aktuality > Zámek Kunštát od června nabídne návštěvníkům novou prohlídkovou trasu
Zámek Kunštát pripravil novou expozici
"> Zámek Kunštát pripravil novou expozici "> Celkem se predstaví devet místností "> Pozornost je však venována také praktickým vecem, jako je hradní kuchyne
Památky

Zámek Kunštát od června nabídne návštěvníkům novou prohlídkovou trasu

Vydáno 21. května 2017
Na novou výběrovou trasu, jejíž součástí bude možnost zhlédnout unikátní nález středověké nástěnné malby, se mohou od čevna 2017 těšit návštěvníci zámku Kunštát. Místnost s malbou bude vrcholem nové prohlídkové trasy s názvem Hrad.

Největším trumfem letošní sezóny je na zámku Kunštát nová expozice. Nová trasa návštěvníky seznámí s nejstarším stavebním a majetkoprávním vývojem kunštátského zámku, mimo jiné i s akcentem na prezentaci metod a výsledků stavebně-historického průzkumu.

Již stavebně historický průzkum v roce 2015 signalizoval neobyčejný nález v jedné z místností nynějšího třetího nadzemního podlaží západního křídla zámku, jež v sobě skrývá středověké zdivo druhého patra hradního paláce. Sondážním průzkumem v rozích místnosti byly odhaleny odsekané kamenné koutové konzoly a náběhy klenebních žeber, což bylo primárním identifikátorem kdysi honosného gotického prostoru.

Na prvotní sondážní průzkum navázal restaurátorský stratigrafický průzkum, který v sondách pod mladšími omítkovými vrstvami odhalil středověkou nástěnnou figurální výmalbu, načež bylo přistoupeno k celoplošnému odkryvu předmětné malby, jejíž nález je bezpochyby jedním z nejvýznamnějších počinů v rámci středověkých profánních staveb českých zemí v posledních desetiletích, kdy rozsah původního ikonografického programu i míra zachování nám dovoluje konstatovat jeho jedinečnost a důležitost v kontextu hradní architektury, respektive gotické nástěnné malby. To vyústilo na počátku roku 2016 k zahájení prací na celkové památkové obnově předmětné místnosti, která byla komplexně dokončené v prosinci 2016. Jedinečnost malby – výpravný cyklus se světskou rytířskou tematikou podtrhuje i její datace do první poloviny 14. století.
 
Od června 2017 bude místnost „vrcholem“ nové výběrové prohlídkové trasy „Hrad“, která návštěvníky seznámí s nejstarším stavebním a majetkoprávním vývojem kunštátského zámku, mimo jiné i s akcentem na prezentaci metod a výsledků prohloubeného stavebně historického průzkumu.

Psí hřbitov na zámku v Kunštátě

Psí hřbitov na zámku v Kunštátě

Komplex zámeckých budov v Kunštátě je obklopen parkem, ve kterém se pod jižními zdmi zámku mohou turisté zastavit u jednoho z mála dochovaných psích hřbitovů – ojedinělou zvláštností v Evropě.

Kunštát – město s hrnčířskou minulostí

Kunštát – město s hrnčířskou minulostí

Na rozhraní Boskovické brázdy a Hornosvratecké vrchoviny leží město Kunštát s tradiční hrnčířskou a keramickou tradicí. Kunštát byl založen ve 13. století, o něco málo starší je zdejší hrnčířství.

Zámek Kunštát – jeden z nejstarších moravských hradů

Zámek Kunštát – jeden z nejstarších moravských hradů

Navštivte jeden z nejstarších moravských hradů ze 13. století, a seznamte se tak se zajímavými interiéry zámku, který vám nabídne hned několik okruhů. Projděte se po vzácných nejstarších parketách v Evropě a nezapomeňte poctít svou návštěvou i unikátní historický psí hřbitov.