Úvod > Česká nej > Historické > Bitva u Domažlic - největší vítězství husitů v České republice
Historické

Bitva u Domažlic – největší vítězství husitů v České republice

Za největší husitský úspěch je považováno vítězství nad pátou křížovou výpravou u Domažlic v srpnu 1431. Křižáci se při zaslechnutí husitského chorálu "Ktož sú boží bojovníci" rozutekli a stáhli zpět do Bavorska, aniž by vůbec došlo k boji.
Bitva u Domažlic, 14. 8. 1431, je považována za největší husitský úspěch. Husité křižáky překvapili během přesunu a zaútočili na ně. Bitvy se zúčastnil i sám papežský legát kardinál Guiliano Cesarini, který při útěku z bojiště ztratil svůj kardinálský klobouk. Ten se stal symbolem triumfu vítězsktví nad křižáky a katolickou církví a ještě dlouho poté byl vystavován v Praze před Týnským chrámem. Na bitevní poli, u silnice z Domažlic do Kdyně, dnes bitvu připomíná pavilónek ve tvaru kardinálského klobouku.
 

Křižácké vojsko čítalo 100 000 mužů a jednoho kardinála

Protože všechny pokusy o smírné řešení rozporů mezi husity a katolíky končily neúspěchem, říšský sněm v Norimberku se v únoru roku 1431 rozhodl zorganizovat proti českým kacířům další, celkem již čtvrtou křížovou výpravu a pevně věřil že tato již bude úspěšná. Bitvy se účastnil reprezentativní výběr říšských šlechticů a pomyslnou "třešničkou" byla účast papežského vyslance (legáta), klardinála Cesariniho, který měl budoucímu jednání basilejského koncilu předsedat. Křižáci se z bavorského Weidenu začali k české hranici stahovat 20. června a 1. srpna už plenili okolí Tachova.

Šlo na svou dobu o obrovskou armádu rekrutující se zejména z německých, ale i uherských a italských oddílů katlolické šlechty. Armáda čítala 100 000 vojáků, velení svěřil Zikmund Lucemburský braniborskému markraběti Fridrichovi (velitelï, který prohrál předchozí křížovou výpravu). Křižáci byli tentokrát, poučeni z předchozích nezdarů a zamýšleli husity porazit jejich vlastní taktikou – za pomoci 9 000 bojových vozů. Pohyb takto velké armády nezůstal husitům utajen a husitské vojsko se rychle ke křižákům přibližovalo. Husitské vojsko se rekrutovalo z okolí Berouna a čítalo 40 000 mužů. Ačkoliv nedosahovalo ani poloviny stavu protivníka, převyšovalo jej svou organizovaností, bojovou morálkou a jednotou ve velení. Do čela byl delegován vynikající stratég Prokop Holý.

Katolíci, ač měli původně snad mířit na Plzeň, se vydali západnějším směrem k Domažlicům. Jako únikovou cestu si nechali Všerubský průsmyk.
 

Jak husité zahnali křižáky zpěvem...

Rychle se blížící husité, schopní za jeden den urazit i s vozy až 50 kilometrů, křižáky zaskočili dříve, než se jejich početná vojska sešikovala do naplánovaného obranného postavení a než jednotlivé oddíly zaujaly určená místa. Zvuk husitských bubnů a zpěvu chorálu „Ktož jsú boží bojovníci“ šířící se krajem vyděsil křižáky natolik, že začali chaoticky ustupovat. Předsunuté oddíly křižáků, které v den bitvy 14. srpna 1431 ráno údajně zaslechly rachot nečekaně brzy se blížících husitských vozů doprovázený zpěvem se začaly kvapem stahovat. Tento manévr pak nadobro podlomil bojovou morálku zmatených a vystrašených vojáků hlavního sledu křižácké armády, začali masově opouštět svá postavení a v panice prchat k bavorským hranicím. Velitelům se jejich útěk nepodařilo zastavit a nakonec ani jim nezbylo, než se k němu přidat. Čechům se postavila na odpor jen pěchota se svou vozovou hradbou, čímž se husité zdrželi na několik hodin od pronásledování rytířů, kterým se tak podařilo uprchnout.

Kardinál Cesarini musel nakonec v přestrojení za prostého vojáka prchnout tak o překot, že v táboře nechal svůj kardinálský klobouk, roucho, rodinné šperky i papežskou bulu. Do rukou husitů padlo na 2 000 plně vybavených bojových vozů, vojenského materiálu i různých drahocenných artefaktů.
 

Kardinál husitům ustoupil

Husité touto bitvou ujistili křesťanskou Evropu o své vojenské neporazitelnosti. Kardinál Cesarini usoudil, že hrubou vojenskou silou s husity nic nepořídí a umožnil jejich slyšení na basilejském koncilu, které bylo husitům jako kacířům dosud odpíráno. Stalo se tak v období od 16. 1. do 8. 4. 1433 v Basileji, kde zástupci husitů v čele s Prokopem Holým dostali možnost obhajovat zásady čtyř pražských artikulů, tj. požadavek svobodného kázání slova Božího, přijímání pod obojí, odejmutí světských statků církvi a trestání smrtelných hříchů, zvláště spáchaných na veřejnosti, bez ohledu na postavení provinilce.
Naposledy změněno: 12. 8. 2021
Domažlice – chodské centrum

Domažlice – chodské centrum

Střediskem a kulturním centrem Chodska jsou Domažlice se svými památkami a dominantou města, náměstím Míru, s mírně nakloněnou válcovou šikmou věží gotického farního kostela. Navštívit můžete i další památky, např. Chodský hrad, muzea a galerii.

Všerubský průsmyk

Všerubský průsmyk

Všerubský průsmyk je zeměpisným a turistickým předělem mezi horskými pásmy pohoří Šumava a Český les.

Muzeum příhraničí ve Kdyni

Muzeum příhraničí ve Kdyni

Muzeum příhraničí ve Kdyni vás netradiční formou seznámí s historií příhraničního regionu od pravěku až po současnost. Muzeum sídlí v rekonstruované budově bývalých přádelen. Expozice je zaměřena zejména na historii regionu, textilní průmysl, zemědělství a na česko-bavorské soužití v příhraničí.

Vypravte se na Trocnovské slavnosti a poznejte slavná husitská bojiště

Vypravte se na Trocnovské slavnosti a poznejte slavná husitská bojiště

Husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova svolává všechny věrné husity na svůj rodný dvorec do Trocnova u Borovan na Trocnovské slavnosti! Ty se uskuteční v sobotu 11. září 2021 od 13:00 hod. do 18:00 hodin v areálu Památníku Jana Žižky. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program pro děti i dospělé na louce pod mohylou i u muzejní budovy. Vstup je zdarma!

Pomník Bitvy u Domažlic

Pomník Bitvy u Domažlic

Monumentální památník ve tvaru husitského kalichu, nacházející se na Baldovském návrší u Domažlic, byl vytvořen na počest husitské bitvy z roku 1431.

Klobouk u Kouta na Šumavě

Klobouk u Kouta na Šumavě

Tato malá pozoruhodná stavba se nachází na kopci Kolébka nad Koutem na Šumavě při polní cestě ke Spáňovu. Dnešní gloriet byl v roce 2007 rekonstruován a slouží jako příjemné místo k zastavení a krátkému odpočinku s krásným výhledem. Místo je doplněno lavičkami a informační tabulí.

20.9.
Godeonův uzel

Godeonův uzel

Domažlice, Plzeňsko a Český les
23.9.
Pocta varhanám

Pocta varhanám

Domažlice, Plzeňsko a Český les
24.9.
Můžem i s mužem

Můžem i s mužem

Domažlice, Plzeňsko a Český les
30.9.
Perfect days

Perfect days

Domažlice, Plzeňsko a Český les
Klobouk u Kouta na Šumavě

Klobouk u Kouta na Šumavě

Kout na Šumavě, Plzeňsko a Český les
Kostel sv. Jiří v Koutu na Šumavě

Kostel sv. Jiří v Koutu na Šumavě

Kout na Šumavě, Plzeňsko a Český les
Tvrz Kout na Šumavě

Tvrz Kout na Šumavě

Kout na Šumavě, Plzeňsko a Český les
Zřícenina gotického hradu Rýzmberk

Zřícenina gotického hradu Rýzmberk

Kdyně, Plzeňsko a Český les

Ubytování a restaurace

Pivovar Kout na Šumavě

Pivovar Kout na Šumavě

Kout na Šumavě, Plzeňsko a Český les
Autokemp Hájovna u Kdyně

Autokemp Hájovna u Kdyně

Kdyně, Plzeňsko a Český les
Hotel Zlatá včela v Domažlicích

Hotel Zlatá včela v Domažlicích

Domažlice, Plzeňsko a Český les
Hotel a restaurace Sokolský dům

Hotel a restaurace Sokolský dům

Domažlice, Plzeňsko a Český les