Úvod > Česká nej > Osobnost > Jan Amos Komenský - učitel národů
Osobnost

Jan Amos Komenský – učitel národů

Nejznámějším a nejvýznamnějším pedagogem pocházejícím z našich zemí je Jan Amos Komenský (1592-1670). Poslední biskup Jednoty bratrské a učitel Jan Ámos Komenský byl jedním z českých protestantů, kteří museli roku 1628 opustit vlast, protože nechtěli přestoupit na katolickou víru.
Jan Amos Komenský se narodil 28. března 1592. Byl nejmladší z pěti dětí Martina Komenského a jeho ženy Anny. Na otázku, kde se narodil, jednoznačná odpověď doposud neexistuje. Některé materiály mluví pro Uherský Brod, jiné pro Nivnici. Komňa je místem, které dalo rodině původ a jméno. V roce 1608 byl poslán na bratrskou školu Přerově, kterou podporoval politický ochránce jednoty Karel starší ze Žerotína. Díky svým studijním úspěchům byl vyslán na německé reformované školy, a to na akademii v Herbornu a univerzitu v Heidelberku. Heidelberské studium ukončil teologickou disputací. Se získaným rukopisem Koperníkova díla O obězích nebeských sfér se pěšky vrátil přes Norimberk a Prahu na Moravu. Stal se představeným přerovské školy, kde byl před lety sám žákem.

V roce 1621, po událostech na Bílé hoře, byl nucen opustit vlast se svou ženou i dětmi. Při útěku před španělskou armádou, poztrácel část rukopisů a přišel o celou knihovnu. Jeho žena se nakazila morem, který byl v té době rozšířen v Přerově a zemřela. Komenský se podle místních pověstí skrýval v Oderských vrších v blízkosti hradu Vikštejna a pak v roce 1622 na žerotínském panství v okolí Velkých Losin. Komenský, skrývající se na různých místech severní Moravy a neustále vystavený jako bratrský duchovní riziku prozrazení a vydání do rukou císařským vojákům, našel konečné útočiště na panství Karla staršího ze Žerotína, v jeho rodišti ve východních Čechách, Brandýse nad Orlicí. Naposled pobýval v Bílé Třemešné v Podkrkonoší.
 

Komenského působení mimo vlast

Rok 1628 přinesl tvrdé stíhání nekatolíků, proto Komenský odcestoval do polského Lešna. Toto město bylo azylem pro členy jednoty bratrské. V Anglii založil akademii věd, dalším místem, které Komenský navštívil bylo Švédsko a ve Východním Prusku se usadil na delší dobu. Později se vrátil do Lešna. V době Švédsko- polské války se ocitlo Lešno v plamenech a Komenský tím přišel o všechen svůj majetek a velkou část svých rukopisů. V roce 1656 Komenský z Lešna odešel a usadil se u přátel v Amsterodamu. Byl slavný a uznávaný. Ve Švédsku, v Holandsku i v Uhrách procházely školy reformou podle jeho zásad.

Ve vyhnanství se věnoval své teologické, kartografické, filozofické a pedagogické práci, směřující k „nápravě světa“. Za jedinou možnou cestou k tomu považoval celoživotní vzdělání a správnou výchovu mládeže. Průkopník moderní pedagogiky a duchovní zakladatel hnutí svobodných zednářů zemřel roku 1670 v Amsterdamu, jeho hrob však objevili čeští vlastenci teprve 200 let poté v jiném holandském městě – Naarden.
Naposledy změněno: 12. 8. 2021
Zřícenina hradu Vildštejn

Zřícenina hradu Vildštejn

Místo, kde kdysi stával rozlehlý hrad oválného půdorysu obehnaný příkopem, je dnes zarostlé mladým lesem a zasypané množstvím sutě. Přesné uspořádání hradu není tedy možné určit, avšak s velkou pravděpodobností jsou pod vrstvami nánosu zachovány zbytky zdiva, čekající na archeologický průzkum.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Expozice národního pedagogického muzea je zaměřena na historii vzdělanosti českého národa od středověku až po současnost. Obdivovat zde můžete unikátní školní pomůcky, učebnice, staré tisky a mapy. Součástí expozice je i školní kabinet, písařský koutek a interaktivní program J. A. Komenský.

Památník Jana Amose Komenského Bílá Třemešná

Památník Jana Amose Komenského Bílá Třemešná

Památník v Bílé Třemešné připomíná pobyt "učitele národů" J. A. Komenského před odchodem do exilu. Prezentuje dokumenty, fotografie a mapy pocházející z této doby, včetně modelu bývalého zámku, kde se Komenský s českými bratry ukrýval.

Památník J. A. Komenského ve Fulneku

Památník J. A. Komenského ve Fulneku

Ve Fulneku najdete expozici věnovanou jednotlivým etapám života učitele národů Jana Amose Komenského. Expozice je umístěna v areálu bývalého bratrského sboru s modlitebnou, bratrskou školou a zahradou z konce 15. století.

Město Přerov

Město Přerov

Uprostřed Moravy v Olomouckém kraji leží na řece Bečvě město Přerov. S městem je spojena řada známých jmen osobností, sídlí zde Muzeum Komenského či nejstarší tuzemské muzeum zaměřené na pedagogiku. Prohlédnout si můžete také několik dalších památek.

Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou

Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou

Památník Bible kralické je z technických důvodů do odvolání uzavřen.

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě

Muzeum podrobně dokumentuje život a dílo tohoto slavného místního rodáka i historii a tradice Uherskobrodska.

Lunety Maxe Švabinského v Kroměříži

Lunety Maxe Švabinského v Kroměříži

Pět mozaikových lunet, původně určených pro výzdobu Národního divadla v Praze původně zdobilo Colloredovu kolonádu v Podzámecké zahradě, v roce 1999 byly přeneseny do bývalého františkánského kláštera, do míst, kde Max Švabinský strávil dětství.

Památník Jana Ámose Komenského v Žeravicích

Památník Jana Ámose Komenského v Žeravicích

V Žeravicích již kolem roku 1538 sídlili čeští bratři, z nichž řada sem přišla z Čech.

Po stopách Jana Ámose Komenského

Po stopách Jana Ámose Komenského

V Žacléři a jeho okolí se projdete po naučné stezce s názvem Po stopách J. A. Komenského. Nainstalovaných 17 panelů vás provede a seznámí s místními zajímavostmi spojenými s životem tohoto českého velikána známého především jako „učitele národů“.

Naučná stezka na Růžovém paloučku a první památník českého exilu

Naučná stezka na Růžovém paloučku a první památník českého exilu

Naučná stezka připomíná historii této kulturní památky, kde se podle pověstí loučili čeští bratři s rodnou zemí před nuceným odchodem do exilu. Z jejich slz pak vyrostly růže, které daly místu jméno.

Růžový palouček u Žacléře

Růžový palouček u Žacléře

Růžový palouček severně od Žacléře je spjat s Janem Ámosem Komenským. Posledním místem, na kterém tento učitel národů stál na půdě své vlasti byl právě Růžový palouček u obce Černá Voda, a to v roce 1628.

Památník Jana Amose Komenského – Komňa

Památník Jana Amose Komenského – Komňa

Stálá expozice věnovaná J. A. Komenskému se nachází v památkově chráněné sýpce. Uvnitř je stálá expozice historie obce, J. A. Komenského, vykopávky z hradu Zuvačov, sbírky předmětů, dobového nářadí a nábytku.

Vydejte se do Fulneku za Učitelem národů

Vydejte se do Fulneku za Učitelem národů

Fulnek byl centrem Jednoty bratrské a zároveň Jana Amose Komenského (1592–1670), pedagoga, filozofa, spisovatele, teologa, reformátora a také posledního správce fulneckého českobratrského sboru v letech 1618–1621.

Paintball v Nivnici

Paintball v Nivnici

Nivnice, Východní Morava
Muzeum Na Mlýně v Dolním Němčí

Muzeum Na Mlýně v Dolním Němčí

Dolní Němčí, Východní Morava
Kostel sv. Filipa a Jakuba v Dolním Němčí

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Dolním Němčí

Dolní Němčí, Východní Morava

Ubytování a restaurace

Penzion Boďa v Horním Němčí

Penzion Boďa v Horním Němčí

Horní Němčí, Východní Morava
Pivovar Uherský Brod

Pivovar Uherský Brod

Uherský Brod, Východní Morava
Rybářská chata Hluk

Rybářská chata Hluk

Hluk, Východní Morava